YB-2638 舞會三件套-老虎

商品貨號 : YB-2638

 

商品名稱 : 舞會三件套-老虎 

 

商品價格 : 79元 / 組

 

商品內件 : 耳朵髮箍 , 蝴蝶結 , 尾巴

 

商品說明 : 另外有 " 豹 " , " 貓咪 " , " 惡魔 " , " 乳牛 " , " 老虎 " , " 土黃狗 " 三件套

 

 

PS 如有需大量訂購 , 請洽詢!!